گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

 

مشخصه های درسی حذف یا ادغام شده نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 به دلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل کلاس:

 

- درس بارگذاری با مشخصه 1640،1641، حذف، و با سایر مشخصه ها ادغام شد.

- درس بارگذاری با مشخصه 1859 و1896، حذف، و با سایر مشخصه ها ادغام شد

- درس اصول مهندسی پل با مشخصه 1627 حذف، و با سایر مشخصه ها ادغام شد.

- درس مهندسی سد مشخصه های 1635  حذف، و با  مشخصه 1634 ادغام شد.

-درس راه آهن با مشخصه 1710 حذف و با مشخصه 1711 ادغام شد.

-درس ریاضی 2 با مشخصه 1733 حذف و با مشخصه های 1730،1731،1732 ادغام شد.

-درس ریاضی 2 با مشخصه 1737 حذف و با مشخصه 1736ادغام شد.

-درس زبان تخصصی با مشخصه 2062 حذف و با مشخصه 2061 ادغام شد.

-درس فولاد 2 با مشخصه 1762 حذف و با مشخصه ی 1763  ادغام شد.

 -درس مهندسی پی با مشخصه 1439 حذف و با سایر مشخصه ها ادغام گردید.

- درس ماشین آلات ساختمانی با مشخصه 1789 حذف، و با سایر مشخصه ها ادغام شد.

- درس مهندسی ترابری با مشخصه 1931 حذف، و با 1932 ادغام و 1848 حذف و با 1849 ادغام شد.

- درس آبهای زیر زمینی با مشخصه 1585 حذف و با مشخصه 1586 ادغام شد.

- درس آب فاضلاب با مشخصه 1841 حذف شد.

- درس مهندسی ترافیک با مشخصه 2099 حذف شد.

- درس کاربرد کامپیوتر با مشخصه 1787 حذف و با سایر مشخصه ها ادغام شد.

- درس طراحی معماری 1767 حذف شد.

- درس متره با مشخصه های 1793، 1794، 1796 حذف و در مشخصه 1795 ادغام گردید.

- درس مصالح ساختمانی با مشخصه 1804 حذف و با مشخصه 2248 ادغام گردید.

- درس استاتیک با مشخصه 1887،1888 حذف و با مشخصه 1886 ادغام شد.

- درس ریاضی با مشخصه 1909 حذف و با مشخصه 1908 و 1907 ادغام گردید.

- دانشجویانی که درس هیدرولیک و آزمایشگاه را اخذ نمودند جهت گروه بندی آزمایشگاه به آقای دکتر توانا مراجعه نمایند.

- درس تکنولوژی بتن برای ورودی های 89 و ماقبل 1واحدی بوده و اگر کسی درس 2 واحدی را اخذ نموده نسبت به جابجایی اقدام نماید.

 

دانشجویان گرامی که از بین مشخصه های فوق، درس اخذ نمده اند بایستی به پورتال آموزشی خود مراجعه نموده و با توجه به ادغام صورت گرفته از مشخصه جدید جایگزین و ساعت درسی خود مطلع شوند (جایگزینی مشخصه های حذف شده با سایر مشخصه ها در سایت دانشجویان، اعمال شده است).

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه عمران 


نکات مربوط به تحصیل و انتخاب واحد دانشجویان


(مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد زیر بر عهده دانشجو می باشد)

1-برای مشاهده زمان بندی انتخاب واحد کلیک نمایید.

2- دانشجویان گرامی حتما بایستی انتخاب واحد خود را صرفا بر اساس چارت تحصیلی مختص به خود (در بخش پیوندهای وبلاگ قرار دارد) انجام دهند، و در هنگام اخذ واحد علاوه بر نام درس (بایستی نام درس انتخابی با نام قید شده در چارت تشابه کامل داشته باشند بدون کوچکترین تفاوت حتی در پسوند و پیشوند)، به تطبیق تعداد واحد آن نیز با چارت مربوطه دقت نمایند، دروس و بعضا تعداد واحد، برای ورودی های مختلف متفاوت است و ممکن است در سیستم انتخاب واحد دانشجو دروسی نمایش داده شود که مربوط به وی نمی باشد، ملاک فارغ التحصیلی دانشجو، گذراندن دروس ارائه شده در چارت تحصیلی است. رعایت پیشنیازی دروس، نیز طبق چارت های ارائه شده در این وبلاگ، الزامی است و نباید به پیش نیازهای نشان داده شده در سیستم انتخاب واحد توجه نمود، در غیر اینصورت مسئولیت آموزشی عواقب ناشی از عدم رعایت پیش نیازی (حذف درس و دروس وابسته، مشکلات احتمالی زمان فارغ التحصیلی و ...) به عهده دانشجو خواهد بود. مجددا تاکید می گردد انتخاب نوع دروس و تشخیص  پیشنیاز ها بایستی با توجه به چارت تحصیلی دانشجو صورت گیرد.

تبصره:  اگر دانشجو در درسی نمره قبولی کسب نکند، در ترم بعد می تواند درس وابسته  را همزمان با آن (درس پیشنیاز)  اخذ نماید (این موضوع شامل دروس حذف شده نمی شود) و در صورت قبول نشدن مجدد در درس پیشنیاز، اخذ دروس وابسته بعدی امکان پذیر نمی باشد.

3- روند انتخاب واحد دانشجویان به طور کامل اینترنتی و غیر حضوری بوده، و از مراجعه حضوری به گروه، در این مورد پرهیز گردد (به مراجعات حضوری به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد)، گروه عمران، در زمان های مقتضی در ایام انتخاب واحد به بررسی دروس ارائه شده و ظرفیت باقی مانده آن ها خواهد پرداخت و در صورت تکمیل بودن ظرفیت تمامی مشخصه های ارائه شده  یک درس، در صورت امکان به افزایش ظرفیت مشخصه های لازمه، اقدام می نماید و دانشجویان می توانند در صورت نیاز، برای اخذ دروس تکمیل ظرفیت شده، در زمانی که توسط همین وبلاگ اعلام خواهد شد، به سایت رسمی انتخاب واحد دانشگاه مراجعه نمایند، و نیازی به مراجعه حضوری نیست. افزایش ظرفیت احتمالی فقط به صورت عمومی بوده و به صورت خودکار  بر روی سیستم انتخاب واحد کل دانشجویان صورت خواهد گرفت، و امکان اخذ واحد برای دانشجو تحت هیچ شرایطی، به صورت حضوری وجود ندارد.


4- چنانچه تمام نمرات دانشجو، تا روز  انتخاب واحد او، اعلام نشده باشد، و میانگین نمرات اعلام شده تا آن روز از 12 کمتر باشد، سقف واحد قابل برداشت توسط دانشجو در سایت حداکثر 14 واحد خواهد بود، دانشجویان بایستی واحدهای باقی مانده را (در صورتی که معدل دانشجو پس از اعلام نمرات باقی مانده بالاتر از 12 شود) در زمان انتخاب واحد با تاخیر و یا در زمان حذف و اضافه اخذ نمایند، و در این مورد از مراجعه حضوری به گروه اجتناب گردد.

5- اخذ دروسی که با هم تداخل ساعت در زمان کلاس و یا زمان امتحان دارند امکان پذیر نمی باشد. (دانشجویان ترم آخر، از رعایت این بند مستثنی هستند، در صورت نیاز دانشجویان ترم آخر برای بر طرف شدن مشکل مربوطه، بایستی پس از اعلام تمام نمرات نهایی، با در دست داشتن کارنامه شماره یک و دو، (از کارشناس محترم گروه گرفته شود) به گروه مراجعه نمایند، در حالتی که احراز گردد دانشجو ترم آخر نیست با وی برخورد آموزشی صورت گرفته و سایت انتخاب واحد نامبرده، تا پایان انتخاب واحد تمام دانشجویان مسدود می گردد).

6- طبق بخشنامه آموزش، مهمان گرفتن بخشی از واحدها در دانشگاهی غیر از دانشگاه محل تحصیل دانشجو (ماده 55)، فقط برای دروسی امکان پذیر است که در دانشگاه محل تحصیل دانشجو ارائه نشود، و فقط در طول تحصیل دانشجو یکبار قابل انجام است.


7- پس از زمان حذف و اضافه، تحت هیچ شرایطی، امکان اخذ، حذف درس و یا جا به جایی یک مشخصه درسی با مشخصه دیگر وجود ندارد.

8- در صورت عدم کسب نمره قبولی در یک درس بیش از یک بار، نمرات زیر 10 مربوط به آن درس در ترم های بعد حذف شده و در معدل ترم و معدل کل تاثیر داده نمی شود، یعنی فقط نمره زیر 10 اول و نمره قبولی آن درس در معدل محاسبه می گردد. (حداقل نمره قبولی دروس: 10 و به طور استثناء در درس آشنایی با قرآن 12 می باشد)

9- سقف تعداد واحد مجاز برای دانشجویان ممتاز (دانشجویی که معدل ترم قبل او، بالاتر از 17 باشد) 24 واحد، و برای سایر دانشجویان 20 واحد می باشد، چنانچه دانشجو در ترم ماقبل مشروط شده باشد (معدل دانشجو در ترم قبل کمتر از 12 شده باشد)، تعداد سقف واحد به 14 واحد محدود می گردد.در هر صورت: حداقل تعداد واحد انتخابی، 12 واحد می باشد. انتخاب دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی قرآن، بر سقف مجاز واحد های درسی یک نیمسال یا دوره تابستان محاسبه نمی شود.
سقف واحدهای دانشجو در ترمی که کارآموزی را اخذ می کند به 16 واحد، در صورت کسب معدل بالای 16 به 18 واحد، در صورت مشروطی در ترم قبل از آن به 12 واحد  محدود می گردد، (این بند شامل دانشجویان ترم آخر نمی گردد). جهت اطلاع دقیق تر از ضوابط مربوطه، به بخش کارآموزی در قسمت پیوند های وبلاگ مراجعه فرمایید.

دانشجویان ترم آخر می توانند حداکثر تا 24 واحد  (ترم تابستان 7 واحد) را اخذ نمایند (منظور دانشجویی است که با گذراندن 24 واحد فارغ التحصیل می شوند چنانچه تعداد واحد باقی مانده بیشتر از 24 باشد همان ضوابط مربوط به سایر دانشجویان عادی، ملاک عمل است)، رعایت پیشنیاز و سقف واحد کارآموزی و مشروطی در این ترم الزامی نیست. (تشخیص آخرین ترم دانشجو به عهده خود اوست و دانشجو بایستی در آن ترم بتواند کلیه دروس ارائه شده در چارت تحصیلی مربوط به خود را (در بخش پیوندهای وبلاگ، قرار داده شده است) را با نمره قبولی و با رعایت آیین نامه های آموزشی بگذراند)، در صورت اشتباه در این موضوع، عواقب آموزشی پیش آمده در مورد عدم رعایت سقف واحد بعهده دانشجو می باشد.

10-دانشجویانی که حداکثر 6 واحد نظری آن ها برای فارغ التحصیلی باقی مانده است (واحدهای عملی مشمول این بند نیست)، می توانند دروس مذکور را به صورت معرفی به استاد اخذ نمایند، بدین منظور، حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ حذف و اضافه سایر دانشجویان، با در دست داشتن همزمان کارنامه شماره یک و کارنامه شماره دو (بایستی از کارشناس محترم گروه تحویل گرفته شود)،  به گروه مراجعه نمایند.

11- زمان تحویل گزارش نهایی کارآموزی و پروژه ها به اساتید محترم گروه :

- اخذ شده در نیمسال اول (ترم پاییز): دی و یا اردیبهشت

(تذکر: دانشجویان ترم آخر در صورت تحویل گزارش نهایی بعد از بهمن ماه مکلف به پرداخت شهریه ثابت نیمسال دوم یا ترم بهار نیز می باشند.)

- اخذ شده در نیمسال دوم (ترم بهار): اردیبهشت و یا مرداد

- اخذ شده در نیمسال سوم (ترم تابستان): تا ۱۵ شهریور و یا ۱۵ آذر

تذکر مهم: دانشجو موظف است در یکی از دو تاریخ یاد شده نسبت به تحویل پروژه یا کارآموزی خود اقدام نماید در غیر اینصورت درس مربوطه حذف شده و دانشجو مکلف به اخذ آن در ترم بعد می باشد، جهت مشاهده نحوه ی نگارش گزارش کارآموزی و پروژه ها به بخش پیوندهای وبلاگ مراجعه فرمایید12-غیبت در جلسه امتحان تا 3 درس موجب حذف آن درس یا دروس می شود.  غیبت غیر موجه در جلسه امتحان بیش از 3 درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود.


13- حذف کلیه واحد های انتخابی در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که دانشجو به تشخیص شورای آموزشی واحد دانشگاهی ذی ربط قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد در این حال نیمسال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب می گردد.

14- حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو ی تمام وقت در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  3 سال،کارشناسی پیوسته 6 سال است.

تبصره - دانشجویانی که علاوه بر دروس برنامه آموزشی مصوب ملزم به گذراندن تعدادی دروس جبرانی و یا پیش دانشگاهی باشند،به ازای هر 8 واحد درسی اضافی یک نیمسال به سقف سنوات مجاز تحصیل آنان اضافه می گردد.

15- غیبت غیر موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری،عملی یا نظری-عملی، کارآموزی و کارورزی تا حد سه درس در طول نیمسال موجب حذف آن درس خواهد شد ولی برای بیش از سه درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.


(مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد فوق بر عهده دانشجو می باشد)
 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه عمران 

کلاس پی

قابل توجه دانشجویانی گرامی درس مهندسی پی

کلاس روز سه شنبه مورخ هجدهم آذرماه برگزار نمیگردد

باتشکر کارگر

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه عمران  | 

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویانی گرامی که درس استاتیک را با آقای مهندس وزیری اخذ نموده اند می رساند ، بنا به درخواست مهندس وزیری کلاس های روز دوشنبه به چهارشنبه ساعت 11الی 12.30 و 13.0 الی 15 منتقل گردید.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه عمران  | 

انتخاب واحد مهرماه ٩٣

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند به علت فشردگي امتحانات ،جهت عدم تداخل  احتمال تغيير زمان امتحانات و دروس مي باشد.

لطفا دقت كافي در انتخاب واحد و هماهنگي با مدير گروه فراموش نشود.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه عمران  | 

ساعات حضور در گروه

دانشجویان گرامی در صورت نیاز به ملاقات حضوری، می توانند همه روزه  از ساعت 11:20 به بعد و روزهای پنجشنبه ساعت 14 به بعد:

 روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه به آقای دکتر اسفندیاری و روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه به آقای دکتر کارگر در دفتر گروه عمران مراجعه نمایند.

دانشجویان قبل از مراجعه به گروه جهت انجام امور فارغ التحصیلی، اخذ دروس به صورت معرفی به استاد و ... بایستی کارنامه شماره یک و دو خود را از کارشناس محترم گروه تحویل گرفته و جهت کنترل و انجام امور مربوطه همراه داشته باشند.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه عمران